af392313-01ee-4db4-a0ec-d2e347fac6d4.jpg
b852e2b1-4c9a-47b9-82ca-4c9a19ccf053.jpg
6a320908-ddd1-48fa-9a0f-e79cf25f6e2d.jpeg
12f98bb8-baad-4daf-bae4-ed84d69824d8.jpg
867c2d44-240c-49a6-b8ee-c4ee22db204c.jpg
3c9b4897-db7f-4b97-aa55-e54fc69eccdc.JPG
60927e5e-5d7d-43ae-a9e1-5a134731b72c.png
82a22714-edaf-4a9a-9c4c-273e9dfa36e0.png
9698b277-01de-407c-8408-e8ff4b58abdf.png
8bf005c9-f6a7-4068-9b3b-2d020495d417.jpg
2 in stock
Core Frozr L
2,500,000

Category: TẢN NHIỆT

Mã sản phẩm: 20180213005

Tình trạng: NEW

Giao hàng: Toàn quốc, phí ship khách trả

Bảo hành: 24 Tháng

  • Mô tả sản phẩm
  • Đánh giá
Chưa có mô tả sản phẩm

×
Thêm vào giỏ hàng thành công! Xem giỏ hàng.