a7d344f4-c7df-4da3-92c2-fb95a945df54.jpg
edd4352f-bb40-43c1-95be-19a39115b03e.jpg
4c79ef29-8738-4f0d-bb9c-9711506603c2.jpg
a4872ef3-e314-4c06-a3d1-92b1fb561052.jpg
6fbf02b7-f5be-4c3d-8dc6-69d686234244.jpg
9 in stock
Zippy 2U Redundant G1W2-5960V3V
12,000,000

Category: NGUỒN

Mã sản phẩm: 20200207001

Tình trạng: NEW

Giao hàng: Toàn quốc, phí ship khách trả

Bảo hành: 24 Tháng

  • Mô tả sản phẩm
  • Đánh giá
Chưa có mô tả sản phẩm

×
Thêm vào giỏ hàng thành công! Xem giỏ hàng.